, ,

Uzroci nastanka karcinoma dojke

Iako do sada nije utvrđen jedinstveni uzrok za bilo koju malignu…
, , ,

Hemoterapija uništava maligne ali i zdrave ćelije

Hirurgija, odnosno operativni zahvat, zračna terapija i hemoterapija…