Posts

mamografija

Ultrazvuk ili mamografija - zavisi od godina?

PREVENTIVNI pregledi ključni su u otkrivanju ranog karcinoma…