Posts

Hemoterapija

Zašto tumori ne reaguju uvek na hemoterapiju?

Neki od pacijenata sa metastazirajućim tumorom dojke, prostate,…