UV zračenje kao faktor rizika za kožne promene

UV zracenje

Izloženost ultraljubičastom (UV ) zračenju je glavni faktor rizika za većinu tumora kože. Sunčeva svetlost je glavni izvor UV zračenja. Solarijum je takođe izvor UV zračenja. Osobe koje su više izložene UV zračenju iz ovih izvora su pod većim rizikom da razviju tumor kože.

Iako UV zraci čine samo mali deo spectra sunčevih zraka, oni su glavni uzrok štetnog dejstva sunca na koži. UV zraci oštećuju DNK ćelije kože. Tumor na koži nastaje kada to oštećenje pogađa gene koji kontrolišu rast ćelija kože.

Postoje 3 osnovna tipa UV zraka :

UVA zraci ubrzavaju starenje ćelija kože i mogu da oštete njihov DNK . Ovi zraci su povezani sa dugoročnim oštećenjima kože kao što su bore, ali takođe se smatra da igraju ulogu u nastanku nekih tumora kože. Većina solarijuma emituje velike količine UVA, za koje je pronađeno da povećaju rizik od raka kože .

UVB zraci mogu direktno oštetiti DNK ćelije kože, i glavni su zraci koji izazivaju opekotine od sunca. Smatra se da kao I UVA izazovaju većinu tumora kože .

UVC zraci se ne probijaju kroz našu atmosferu, nisu deo spectra sunčevih zraka i nisu uzrok raka kože.

UVA i UVB zraci štete koži i dovode do raka kože

UVB zraci su moćniji uzrok pogotovu nekih vrsta tumora kože, ali na osnovu onoga što je danas poznato, ne postoje bezbedni UV zraci.

Stepen izloženosit osoba UV zracima zavisi od jačine zračenja, dužine izloženosti i da li je koža zaštićena odećom ili kremama sa zaštitnim faktorom.

Tumori kao jedna od posledica izlaganja suncu

Tumori kože su jedna od posledica prekomernom izlaganju suncu, ali ima i drugih posledica.  Opekotine su rezultat kratkoročnom izlaganju UV zracima, i znakovi su oštećenja kože. Dugotrajna izloženost može izazvati rano starenje kože, bore, gubitak elastičnosti kože, tamne mrlje i pre kancerozne promene na koži (kao što su suve, hrapave promene na koži, koje  se nazivaju aktinična keratoza)

Sunčevi UV zraci povećavaju rizik od katarakte i nekih drugih problema sa očima. Oni takođe mogu suprimirati kožni imuni sistem. Ljudi s tamnijim tenom imaju manji rizik od razvijanja tumora na koži od osoba svetlijeg tena, ali I oni mogu da dobiju kataraktu i supresiju imunog odgovora.

UV Indeks

Količina UV zraka koji dospevaju do tla na bilo kom mestu zavisi od niza faktora, uključujući doba dana, doba godine,oblačnosti. Da bi pomogli ljudima da bolje razumeju snagu UV zračenja na određenoj teritoriji, u određenom vremenu, Nacionalna meteorološka služba i Agencija za zaštitu životne sredine definisali su UV indeks. On pruža ljudima uvid  u to koliko je jako UV zračenje u određenoj oblasti, na skali od 1 do 11 +. Veći broj znači veći stepen izloženosti  UV zracima i veći rizik za opekotine i oštećenja kože koja bi na kraju mogla dovesti do raka kože.

Kako su ljudi izloženi UV zračenju?

  • Sunčeva svetlost je glavni izvor UV zračenja, iako UV zraci čine samo mali deo sunčevog zračenja. Oko 95% UV zračenja od sunca koje dopire do zemlje je  UVA, preostalih 5% je UVB. Količina UV zračenja kojom smo izloženi u bilo kom trenutku zavisi od niza faktora:
  • Doba dana: Skoro trećina celopunog dnevnog UV zračenja sunca pada između 11 časova I 13 časova, dok tri četvrtine između 9 ujutru i 17 časova.
  • Godišnje doba: UV zraci su najjači tokom letnjih meseci. Ovaj faktor je obrnuto proporcionalan blizini ekvatora.
  • Nadmorska visina: Ljudi lakše izgore na višoj nadmorskoj visini jer više UV zraci dospeva do tla.
  • Oblaci: Uticaj oblaka može da varira – ponekad oblačnost blokira neke UV zrake i smanjuje izloženost UV zračenju, dok neke vrste oblaka mogu da reflektuju  UV zrake i tako povećavaju UV izloženost. Ono što je važno znati jeste da izloženost UV zračenju postoji i po oblačnom danu.
  • Refleksija: UV zraci mogu da se odbijaju od površina kao što su voda, pesak, sneg ili trava, što dovodi do pojačane UV izloženosti.
  • Vazdušni omotači zemlje: Ozon koji se nalazi u gornjoj atmosferi, na primer, filtrira neke UV zrake.
  • Veštački izvori UV zračenja su: izvori za veštačko tamnjenje (solarijum), fluorescentne cevi koje služe za osvetljavanje u kancelarijama I domaćinstvima, lampe za uništavanje insekata, lampe za utvrđivanje autentičnosti dokumenata, novčanica, poštanskih maraca I UVA lampe crne svetlosti koje izazivaju fluorescenciju kože I odeće igrača na estradi I u diskotekama.

antikarcionm-primed13-forte

Primed 13 forte je  prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje za jačanje imunološkog odgovora organizma i kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.