Terapija tumora kostiju

Tumor kostijuJako je bitno otkrivanje tumora u ranom stadijumu napretka, jer su tada mogućnosti za izlečenje puno veće nego kada je tumor u naprednom stadijumu.

Najčešći način lečenja

Najčešći način lečenja je hirurška terapija, odnosno odstranjenje dela kosti koji je zahvaćen tumorom, a u težim slučajevima (kada je tumor maligan i ukazuje na tendenciju invadiranja na okolna tkiva), odstranjenje celog uda. Za lečenje se koristi i hemoterapija i terapija zračenjem, iako su tumori kostiju često neosetljivi na te terapije.

Ako se želi postići izlečenje, uvek treba pokušati hirurški odstraniti tumor. Najčešće, ovo se radi nakon perioda hemoterapija. Glavni cilj operacije je da se sigurno i u potpunosti ukloni tumor.

Resekcija tumora može se izvesti na dva načina:

  • Poštedna operacija – uključuje uklanjanje tumorskog tkiva i dela zdravog tkiva koje ga okružuje, a da se pritom sačuvaju krvne sudove, živci i sam ekstremitet. Deo kosti koji se resekcijom uklanja nadomešta se koštanim umetkom ili posebnim metalnim (endoproteza).
  • Amputacija – uključuje uklanjanje ekstremiteta i dela zdravog tkiva kako sa sigurnošću ne bi ostalo ništa od tumorskih ćelija. Amputacija je nužna u slučajevima kada se tumor proširio ili metastazirao sa kosti na nervno ili kardiovaskularni tkivo koje okružuje tumor, pa nije moguće sačuvati ekstremitet.

Vrsta operacije zavisi o različitim faktorima kao što su: lokacija tumora, veličina tumora, opseg tumora i sl. Takođe, osim tumorske resekcije moguće su i operacije kojima se uklanjaju metastaze.

antikarcionm-primed13-forte

PRIMED 13 Forte pomaže u samoj terapiji i oporavku u kombinaciji sa osnovnom terapijom. U ovom preparatu se nalazi 77 mikro i makro elemenata, više od 80 tipova fermenata, nezamenljive aminokiseline, nezasićene masne kiseline itd. Tu su prisutni jednako vitamini i minerali neophodni za čovekovo zdravlje.