Posts

Jetra

Terapija masne jetre

Terapija masne jetre zavisi pre svega od uzroka koji je do ovog…
Radio terapija

Zračna terapija pluća (radioterapija pluća)

Radio-terapija (zračna terapija) Zračnom terapijom…

Tumori štitne žlezde

1. BENIGNI TUMORI: Adenomi: folikularni, papilarni, trabekularni…