Posts

Preventivni pregledi i kada nema simptoma

Blagovremeni odlazak lekaru omogućava da se na vreme spreči…
mamografija

Ultrazvuk ili mamografija - zavisi od godina?

PREVENTIVNI pregledi ključni su u otkrivanju ranog karcinoma…