Posts

Hemoterapija

Zašto tumori ne reaguju uvek na hemoterapiju?

Neki od pacijenata sa metastazirajućim tumorom dojke, prostate,…
Kancer

Borba protiv metastaza

Posle strašnog saznanja da čovek ima rak, još strašnije saznanje…
Kancer

Lečenje metastaza

Metastaziranje označava prenošenje malignih ćelija sa primarnog…
Rak želuca

Rani i kasni znaci raka želuca

Rana faza raka želuca U ranom stadijumu raka želuca bolesnike…

Terapija malignog melanoma

Maligni melanom (melanoma malignum) je najzloćudniji tumor…
Kancer prostate

Terapija kancera prostate

Rak prostate je zloćudni tumor koji nastaje u prostati, a vremenom…
Rak kostiju

Terapija tumora kostiju

Jako je bitno otkrivanje tumora u ranom stadijumu napretka, jer…