Posts

NHL

Nehočkinov limfom (NHL)

Svi limfomi koji nisu Hočkinovi se klasifikuju kao Nehočkinovi…

Glukagonom

Glukagonom je tumor koji se uglavnom javlja u pankreasu mada…
Rak kostiju

Rak kostiju

Rak kostiju može početi u bilo kojoj kosti u organizmu, ali…
Radio terapija

Zračna terapija pluća (radioterapija pluća)

Radio-terapija (zračna terapija) Zračnom terapijom…