Posts

Karcinom oslabljuje imunološki sistem

Jedan od načina na koji karcinom može da oslabi imunološki…

Vrste imuniteta

Izraz imunitet potiče od latinske reči “immunis”, a znači…

Međusobni uticaj karcinoma i imunološkog sistema

Imunološki sistem štiti organizam od bolesti i infekcija…