Posts

Alkoholizam

Alkohol i nastanak karcinoma

Previše alkohola može biti povezano sa razvojem nekih vrsta…
Jetra

Terapija masne jetre

Terapija masne jetre zavisi pre svega od uzroka koji je do ovog…

Hepatocelularni karcinom (karcinom jetre)

Karcinom jetre se najčešće javlja usled postojećeg heptitisa…