Tumori

Tumori larinksa

Tumori larinksa su prilično česti. Među spoljašnjim faktorima…

Tumori bubrežnog parenhima

BENIGNI TUMORI ANGIOMIOLIPOM (BUBREŽNI HAMARTOM) Mogu biti…
Rak kostiju

Tumori kostiju

Tumori kostiju, ako nastanu u kosti, primarni su tumori i mogu…

Suporativna terapija tumora

Svaki pacijent oboleo od raka morao bi, pored agresivne terapije…

Tumor želuca

Benigni - 50% su polipi (adenomatozni I hiperplastični - mali,…