Rak kostiju

Rak kostiju

Rak kostiju može početi u bilo kojoj kosti u organizmu, ali…
Rak usne šupljine

Karcinom jezika

Maligni tumori jezika predstavljaju veoma veliki izazov…
Rak bubrega

Simptomi raka bubrega

Rak bubrega se najčešće razvija u osoba starijih od 40 godina,…
Radio terapija

Zračna terapija pluća (radioterapija pluća)

Radio-terapija (zračna terapija) Zračnom terapijom…

Karcinom ovarijuma

Karcinom ovarijuma je sve češći maligni tumor žena ali…

Karcinom mokraćne bešike

Kancer mokraćne bešike čini oko 4% svih primarnih…

Tumor želuca

Benigni - 50% su polipi (adenomatozni I hiperplastični - mali,…