Tag Archives: zračenje

Rak prostate

Savremena metoda lečenja raka prostate

Rak prostateSavremena metoda lečenja raka prostate je nazvana smart seed. Ona omogućava lečenje raka prostate koje ne zahteva primenu hormona čime ne dolazi do steriliteta muškaraca.Karcinom prostate je čest tumor kod muškaraca posle 50 godine. Ima osobinu sporog napredovanja što daje mogućnost ranog otkrivanja i potpunog izlečenja u ranijim stadijumima.

Ova metoda se sprovodi u specijalno opremljenim prostorijama za vizuelizaciju sa trodimenzionalnim ultrazvukom. Ubraja se u metode brahiterapije. U velikoj meri je potisnula dosadašnje metode zračenja u bolnicama u Americi. U prostatu se uvodi specijalni privremeni, radioaktivni implant nazvan pametno seme ili smart seed od iridijuma 192 uz pomoć posebne igle pod kontrolom 3D ultrazvuka. Prisustvo ovog implanta obezbeđuje visoke doze zračenja na nivou prostate što uništava ćelije raka a pri tome se maksimalno štedi okolno tkivo. Zdravo tkivo je praktično nedirnuto. Ozračena je samo prostata, nema ozračivanja celog tela a samim tim ni neželjenih efekata radioterapije. U bolnicama u Americi ovo se pokazalo kao visoko efikasna tehnika.

Ovakav način lečenja je pogodan za početne i srednje teške oblike raka i pri tome nije potrebna upotreba hormonske terapije. Nema potrebe za pravljenjem plana zračenja jer se to sve završi u toku operacije ubacivanjem radioaktivnog implanta u samu prostatu. Ovo bi trenutno bio najoptimalniji vid lečenja raka prostate koji nažalost u našim bolnicama još uvek nije prisutan.

Radio terapija

Zračna terapija pluća (radioterapija pluća)

Radio terapijaRadio-terapija (zračna terapija)

Zračnom terapijom uništavaju se ćelije raka, dok u isto vreme nanose neznatnu štetu normalnim ćelijama. Broj tretmana i trajanje terapije zavise od vrste i veličine tumora i određuje ih radio-terapeut. Zračna terapija primenjuje se kada se zbog odmaklog stadijuma bolesti ne može pristupiti operativnom lečenju ili u slučajevima kada se radi o tumorskom zahvatanju dušnika i velikih disajnih puteva. Ponekad se zračna terapija primenjuje i nakon operacije, ali samo kada su tumorom zahvaćene limfne žlezde sredogruđa.
Postoje dve vrste zračne terapije.

Spoljašnje (transkutano) zračenje

Spoljašnje (transkutano) zračenje podrazumeva njegovo usmeravanje iz spoljašnje sredine u pluća.

Pre početka zračenja na koži se nacrtaju oznake, a one radiološkom tehničaru koji sprovodi zračnu terapiju omogućuju da tačno usmeri zrake na određeno mesto. Oznake moraju ostati vidljive tokom ukupnog tretmana. Ponekad se na koži ostavljaju trajne male oznake koje će u daljim tretmanima biti od pomoći radio-terapeutu. Na početku zračne terapije pacijentu se daju tačna uputstva kako da vodi računa o koži predela koji se zrači. Naime, ona na tim mestima postaje crvena, suva, osetljiva, sa prisutnim svrabom, duže nakon zračenja ima mrku pigmentaciju.

Tretman traje svega nekoliko minuta. Zračna terapija nije bolna, ali pacijent za to vreme mora ostati potpuno miran.

Tokom spoljašnje zračne terapije pacijent ne postaje radioaktivan, stoga je tada potpuno bezbedno biti sa drugim osobama i sa decom.

Unutrašnje zračenje (brahiterapija)

Unutrašnje zračenje (brahiterapija) primenjuje se ako tumor začepi jedan od velikih disajnih puteva i tako uzrokuje bezvazdušnost (atelektazu) pluća. Unutrašnje zračenje je jednostavan način otvaranja disajnog puta. Sonda u vidu tanke cevčice, na koju se kasnije priključuje izvor zračenja, privremeno se postavlja na određeno mesto u disajnim putevima pomoću bronhoskopa. Uklanja se odmah posle tretmana. Obično je potreban tretman ili dva u razmaku od jedne sedmice. Nakon unutrašnjeg zračenja pacijent je blago radioaktivan nekoliko dana pa se neke mere predostrožnosti moraju preduzeti.

Najčešći neželjeni efekti zračne terapije jesu:

  • mučnina i povraćanje (mogu se ublažiti lekovima koji se nazivaju antiemetici);
  • bolovi u grudnom košu;
  • gubitak apetita (obroci se mogu zameniti visokokaloričnim napicima);
  • otežano ili bolno gutanje (traje nekoliko dana, a nastaje kao posledica ozračenosti jednjaka pa u takvim slučajevima obično pomaže uzimanje hladnog mleka ili jogurta);
  • zamor i malaksalost (treba se odmarati što više);
  • simptomi kao kod gripa.

Te nuspojave mogu biti blage, ali i veoma izražene, što zavisi od doze zračenja koja se prima i od dužine terapije.