Rak usne šupljine
,

Karcinom jezika

/
Maligni tumori jezika predstavljaju veoma veliki izazov…
Rak bubrega
, ,

Simptomi raka bubrega

/
Rak bubrega se najčešće razvija u osoba starijih od 40 godina,…
Radio terapija
, , ,

Zračna terapija pluća (radioterapija pluća)

/
Radio-terapija (zračna terapija) Zračnom terapijom…
, ,

Karcinom ovarijuma

/
Karcinom ovarijuma je sve češći maligni tumor žena ali…
,

Karcinom mokraćne bešike

/
Kancer mokraćne bešike čini oko 4% svih primarnih…
, , , ,

Tumor želuca

/
Benigni - 50% su polipi (adenomatozni I hiperplastični - mali,…